Rosolo

Ben Westendorp – erelid Rosolo – overleden

Met verslagenheid hebben wij vernomen dat ons erelid Ben Westendorp afgelopen woensdag 14 april op 86-jarige leeftijd is overleden na een kort ziekbed. 
Ben heeft voor Rosolo veel betekend. Zo heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld en was hij ook langere tijd inzetbaar als bondsscheidsrechter. Verder heeft Ben voor Rosolo diverse vrijwilligerstaken vervuld. Hij kreeg dan ook de verdiende eer om in 1996 de eerste steen van onze kantine “ ’t Huukske ” te leggen. Dat daarna voor de tweede keer het terrein moest worden omgespit om Ben’s horloge te zoeken, die hij in alle ijver had onder gespit, namen we maar wat graag voor lief.
Ben hield van gezelligheid en was dan ook een graag geziene gast bij Rosolo, waar hij dan met zijn smakelijke anekdotes iedereen wist te vermaken.Op dinsdag 20 april zal in besloten kring afscheid worden genomen van Ben. Wij zullen Ben herinneren als een zeer betrokken en actief lid van Rosolo en wensen vanaf deze plek zijn echtgenote Maria, zijn kinderen en kleinkinderen alsmede zijn verdere familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Meer nieuws

Afsluitende activiteit jeugd

Als afsluiting van een bijzonder seizoen organiseert de JAC en de kampcommissie een te gekke activiteit voor onze jeugdteams. We hopen uiteraard

Zaal competitie

Niemand weet op dit moment hoe het virus zich zal ontwikkelen. Behalve dat we natuurlijk de regels goed naleven kunnen we wel