Vrijwilligerstaken

Vrijwilligers

Onze vereniging kan gelukkig een beroep doen op een grote groep vrijwilligers. Helaas zien we de laatste jaren dat het steeds moeilijker wordt om voldoende huidige vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers te werven. Mocht je interessen hebben in een vrijwilligerstaak(je) binnen de vereniging neem contact op met het bestuur of de betreffende commissie.

Vrijwilligersfeest

Gedurende het seizoen wordt door Rosolo een feestavond aangeboden aan alle vrijwilligers, die op welk gebied dan ook, hebben bijgedragen aan het draaiende houden van de vereniging.
Indien je van mening bent dat iemand onterecht niet uitgenodigd is/wordt, meldt dit tijdig bij een van de bestuursleden.

Velden opzetten

De velden worden op vrijdag uitgelegd door de junioren. Op het fluitschema staat aangegeven wie de velden moet uitleggen en hoeveel velden uitgelegd moeten worden. De speelsters krijgen dit tijdig te horen via de coach.
Juniorenspeelsters dienen vooraf contact op te nemen met Yvonne Panjoel om af te spreken wanneer de sleutel van het materialenhok opgehaald wordt.
Er hoeven op vrijdag nog geen palen opgezet te worden. Op de haspels met een zwart handvat zijn de 1-vaks velden opgerold. Op de haspels met een geel of rode handvat zit een 2-vaks veld opgerold. Graag ook het veld weer terug oprollen op de juiste haspel en op de juiste volgorde, namelijk 1 lange lijn, 3 korte lijnen en vervolgens nog een lange lijn. Een 1-vaks veld bestaat uit één lange lijn en kan dus in z’n geheel opgerold worden.

Fluiten wedstrijden

De senioren zijn verplicht wedstrijden te fluiten. Trainsters en coaches zijn hiervan vrijgesteld. Vanuit het bestuur wordt een schema gemaakt wie welke wedstrijden moet fluiten. Voor aanvang van iedere competitie wordt het schema via de mail verspreid naar de betrokken.
Als je verhinderd bent, dien je zelf voor vervanging te zorgen door met een andere speelster te ruilen. Iedereen wordt vriendelijk verzocht dit te melden op het algemene schema dat in de kantine op het sportpark ligt of in de tassen van de zaalwacht, achter de bar in de sporthal. Indien wedstrijden worden verzet door de coach van een team, na overleg met de wedstrijdsecretaresse, dient de coach zelf voor een scheidsrechter te zorgen.

Boete

Helaas komt het nog steeds voor dat scheidsrechters niet op komen dagen. Dit vinden we heel vervelend, het is nu eenmaal zo dat wanneer je lid bent van een vereniging, je ook vrijwilligerstaken zult moeten vervullen. Om niet dezelfde mensen altijd te duperen is er een maatregel getroffen waardoor hopelijk niemand verzuimt haar wedstrijden te fluiten. Wanneer je niet op komt dagen, wordt er een boete berekend van € 25,- per wedstrijd. Graag hadden wij gewild dat deze maatregel niet nodig was, maar de praktijk laat anders zien.

Kleedlokalen poetsen

Er moeten 8 kleedlokalen en 2 scheidsrechterslokalen worden gepoetst.
De sleutel kan worden opgehaald bij Riet Lavrijsen, Magnoliahof 1.
Vriendelijk verzoek om vooraf te melden op welk tijdstip jullie willen poetsen (Als jullie niet op maandag of dinsdag kunnen mag het ook op zaterdag na 16.00 uur)
Let ook op schrobputjes en doucheputjes (zand en haren en de voegen in de douches.
De stoep ook vegen. Vuilniszaken in de container van de voetbal. Als het poetsmateriaal op is graag een mailtje naar Riet. We hebben wel een paar mensen die op dinsdag de nieuwe kleedlokalen poetsen maar graag even kijken of ze ook geweest zijn.

Afdrukken E-mail

Rosolo Hoofdsponsor

Rosolo Sponsor

L&L Bestratingen

Copyright © 2018 KV Rosolo. Alle rechten voorbehouden.