Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Vereiste informatie.
Voorletters *
Tussenvoegsel:
Roepnaam: *
Achternaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Toevoeging:
Postcode: *
Plaats: *
Land: *
Telefoon: * Het telefoonnummer waar de club u op kan bereiken
E-mailadres: * Het e-mail adres waar de club u op kan bereiken.
Geboortedatum * De geboortedatum van het nieuwe lid
Geslacht * Het geslacht van het nieuwe lid.
Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Korfbalvereniging Rosolo (incassant ID NL63ZZZ402365850000) om per * Datum van opgave
de halfjaarlijkse contributie ( + eenmalig de inschrijfkosten van € 15,-) van IBAN-nummer * Het IBAN rekening nummer van jouw bankrekening
af te schrijven, wegens het lidmaatschap bij korfbalvereniging Rosolo van * De naam van het nieuwe lid

Rosolo Hoofdsponsor

Rosolo Sponsor

Copyright © 2018 KV Rosolo. Alle rechten voorbehouden.