Contributie

Contributie

 Voor het seizoen 2016-2017 geldt het volgende contributieschema:

Senioren      € 150,- per jaar
Midweek   € 129,- per jaar
Recreanten   € 119,- per jaar
Junioren   € 129,- per jaar
Asp/pup/welp   € 108,50 per jaar
Rustende leden   € 17,50 per jaar

De eerste contributiebetaling is in september 2016. Dit bedrag is de helft van bovenstaand bedrag. De tweede contributiebetaling vindt plaats omstreeks maart 2017.

De contributie voor het eventueel 3de en 4de spelende lid uit één gezin wordt gehalveerd.
Leden die alleen trainen en dus geen wedstrijden spelen, betalen 50% van de contributie. Zij zijn echter niet vrijgesteld van de verplichte vrijwilligerstaken.

Leden die langdurig geblesseerd/zwanger zijn, kunnen op eigen verzoek restitutie krijgen van 50% van het halfjaarlijkse contributiebedrag. Restitutie wordt in andere gevallen niet gedaan. Restitutieverzoeken kunnen worden ingediend bij de penningmeester van onze vereniging.

Betaalwijze

Bij aanmelding geeft u Rosolo toestemming om de halfjaarlijkse contributie af te schrijven van uw bank-/girorekening. U houdt hierbij de mogelijkheid om het afgeschreven bedrag binnen een maand te storneren.

Reiskostenvergoeding

Het is eventueel mogelijk om gemaakte reiskosten te declareren. Een declaratieformulier is verkrijgbaar bij de penningmeester. De vergoeding per km bedraagt € 0,15

 

Afdrukken E-mail

Rosolo Hoofdsponsor

Rosolo Sponsor

Schildersbedrijf Wouters

Copyright © 2018 KV Rosolo. Alle rechten voorbehouden.