• 17 4 2017 6
 • 17 4 2017 4
 • 17 4 2017 10
 • 17 4 2017 8
 • 17 4 2017 15
 • 17 4 2017 7
 • 17 4 2017 16
 • 17 4 2017 17
 • 17 4 2017 1
 • 17 4 2017 11
 • 17 4 2017 2
 • 17 4 2017 14
 • 17 4 2017 5
 • 17 4 2017 13
 • 17 4 2017 9
 • 17 4 2017 12
 • 17 4 2017 3

Vrijwilligersfeest Rosolo

De afgelopen twee jaar vrijwilligerswerk gedaan bij Rosolo, in welke vorm dan ook, en de uitnodiging per abuis niet ontvangen? Geef je dan toch snel op! Ook jou willen we bedanken voor je inzet voor onze vereniging.

Vrijwilligersfeest

Wedstrijden afgelast

Bestuur van Rosolo heeft besloten om alle wedstrijden voor vandaag af te gelasten. Wij vinden het onverantwoord om onze leden en hun ouders de weg op te sturen. Tegenstanders en betreffende scheidsrechters zijn op de hoogte. Hopelijk is het morgen beter en verantwoorder om de weg op te gaan!

Bestuursmededelingen

Beste (ouders van) leden en vrijwilligers,

Op de eerste plaats willen we jullie via deze weg het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Hopelijk wordt het een bijzonder, gezond, blessure-vrij, maar bovenal een sportief 2017.

Sporthal
Onlangs hebben we de trainsters en coaches een mail gestuurd met daarin de vraag waar al onze korfbalballen blijven. Bij aanvang van de zaalcompetitie hebben we gezorgd voor meer dan voldoende ballen. Echter blijkt nu na telling dat een hoop ballen ‘spoorloos’ verdwenen zijn? Wij willen dan ook met klem aan iedereen verzoeken om geen ballen en andere materialen voor broertjes en zusjes uit het materialenhok te halen. Wij weten uit ervaring dat dit na gebruik niet opgeruimd wordt en blijft ‘rondzwerven’ in de sporthal. Ook aan de teams vragen we nogmaals om korven en ballen voor het inspelen op te ruimen voordat de wedstrijd begint. Als we met z’n allen hier zorg voor dragen, zijn we als vereniging niet genoodzaakt om nieuwe materialen aan te schaffen.

Prijsverhoging kantine
Met ingang van 10 januari 2017 zijn we genoodzaakt om de prijs van consumpties in kantine ’t Huukske te verhogen. De inkoopprijzen van consumpties is al enkele malen verhoogd. Deze verhogingen willen we nu in een keer doorvoeren. We hopen op ieders begrip.

NIX18
Met ingang van 2017 verkopen wij geen alcoholhoudende drank aan leden en supporters <18 jaar. Dus ook niet bij het vieren van kampioenschappen! Naast dat het een verplichting van de overheid is om deze actie na te streven vinden we dat we als sportvereniging het goede voorbeeld moeten geven. Tijdens de informatiebijeenkomst "alcohol en jeugd" zijn we geschrokken van de gevolgen van het drinken van alcohol door jongeren. Daarnaast willen we uiteraard niet het risico lopen een boete te ontvangen.  Een fikse boete ontvangen we niet alleen als vereniging, maar ook de vrijwilliger achter de bar, de ouders van de drinker én de drinker zelf ontvangen een boete. Wij vertouwen op jullie begrip en medewerking.

Met sportieve groet,
Bestuur KV Rosolo

Rosolo Bordsponsor

Rosolo Hoofdsponsor

Rosolo Sponsor

Copyright © 2013 KV Rosolo. Alle rechten voorbehouden.